18 marca 2008

Chór VINCENTINUM - dyryguje Dariusz Rynkowski
Ewa Polska - organy

Chór VINCENTINUM
Powstał w 1928 roku z inicjatywy ks. K.Kwiatkowskiego CM oraz Teofila Noskiewicza - organisty i jego pierwszego dyrygenta. Pierwszy publiczny występ odbył się podczas procesji Bożego Ciała 30 maja 1929 roku. W okresie międzywojennym chór śpiewał także w innych bydgoskich kościołach, wystąpił także podczas mszy transmitowanej przez Polskie Radio. W 1937 roku zajął jedno z czołowych miejsc w konkursie chórów kościelnych.
Po przerwie spowodowanej okupacją i zamknięciem kościoła, chór wznowił działalność w 1945 roku.
Obecnie jest jednym z najlepszych zespołów wokalnych naszego regionu. Brał udział w wielu ważnych krajowych uroczystościach kościelnych, np. w uroczystościach milenijnych ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie, czy we Mszy Św. w 1997 w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II.
Repertuar chóru jest bardzo obszerny, obejmuje zarówno chóralne a’capella jak i dzieła oratoryjne np.: Pasja wg Św.Mateusza i wg Św.Jana - J.S.Bacha, Mesjasz - Haendla.
W swojej długoletniej historii zdobył wiele nagród i wyróznień. Występował nie tylko w kraju, ale również za granicą, m.in w Rzymie, na Węgrzech, Litwie, w Czechach. Dokonał nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji.
Chór bierze czynny udział w życiu parafii uświetniając swym śpiewem wszelkie uroczystości kościelne.

Dariusz Rynkowski
Ukończył PSM I i II st. w Mławie w klasie organów. W roku 2006 ukończył AM im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy na wydziale Dyrygentury Chóralnej, specjalność Muzyka kościelna - kantor. Od maja 2007 roku pracuje jako organista i dyrygent chóru w Bazylice Mniejszej w Bydgoszczy.obr 1 obr 2 obr 3 obr 4
obr 5 obr 6 obr 7 obr 8

Powrót