Marcin Ciszewski - Gdańsk

Marcin Ciszewski ukończył Akademię Muzyczn± w Gdańsku w roku 1999 (dyplom z wyróżnieniem w klasie ¶piewu prof. Piotra Kusiewicza). Kształcił się również pod kierunkiem takich pedagogów ¶piewu jak: Kinga Chełmińska (która była pierwszym nauczycielem ¶piewu młodego artysty), Ryszard Minkiewicz, Kai Wessel, Gerhard Kahry, Dariusz Paradowski.

Marcin Ciszewski już w czasie studiów występował na wielu estradach filharmonicznych w kraju, wykonuj±c głównie repertuar oratoryjno-kantatowy. ¦piewał głosem tenorowym i kontratenorowym, dlatego proces kształcenia przebiegał dwutorowo. Debiutował w Warszawskiej Operze Kameralnej i Filharmonii Narodowej.
Rozpocz±ł też współpracę z wieloma zespołami muzyki dawnej, m.in. IL Tempo, Ars Nova, Dolno¶l±ska Orkiestra Barokowa, Cappella Gedanensis, Parnassos, Musica Antiqua Köln - Reinhardta Goebela. Artysta ukończył studia jako tenor, kontratenor i haute-countre, co jest ewenementem w skali ¶wiatowej.

Obecnie, Marcin Ciszewski ¶piewa głosem kontratenorowym, a do¶wiadczenie i wiedza jak± zdobył w czasie studiów, pozwala mu na wykonywanie współczesnych utworów o wyj±tkowo rozległej skali; np. dzieła Mariana Sawy, czy Eugeniusza Brańki, utrwalone na płycie nagranej z Ew± B±k w 2009 r.

Artysta koncertował w Niemczech, Austrii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Holandii, Belgii, Szwajcarii, na Węgrzech i na Ukrainie. ¦piewał na festiwalach i estradach muzycznych w Paryżu (Katedra Notre-Dame w Wersalu) Rouen, Luneville, Saint Denis, Rioclar, Pontoise, Grenoble, Brest, Quimper, St Renan i innych.

Wyst±pił w takich salach jak m.in. Concertgebouw (Amsterdam), Tonhalle (Zurich), Casino (Bazylea), Kultur Center Saal (Lucerna), Theatre Royal de Namur (Francja), Audytorium de Lyon, Opera de Besancon, Theatre du Capitole de Tulouse, Generale Theatre de Bourg-en-Bresse.

Marcin Ciszewski w 2002 r. został zaproszony przez wybitnego włoskiego dyrygenta - Rinaldo Allessandriniego, do udziału w przedsięwzięciach muzycznych Europejskiej Akademii Barokowej w Ambronay (Francja). Artysta wyst±pił na wielu festiwalach krajowych i zagranicznych, m.in. pod patronatem Jolanty Kwa¶niewskiej (Festiwal w Helu 2003-2006 r.), Marii Kaczyńskiej (2008-2010 r.), Prezydentów Aleksandra Kwa¶niewskiego i  Jacques’a Chiraca (Festiwal Vezere we Francji - program Nova Polska 2004).
Artysta koncertował pod batut± wybitnych polskich dyrygentów, takich jak m.in. Stefan Stuligrosz, Marek Tracz, Tadeusz Zathey, Jerzy Kosek, Mirosław Jacek Błaszczyk, Jerzy Salwarowski, Jerzy Swoboda, Stanisław Krawczyński, Wojciech Michniewski, Jacek Boniecki, Jan Łukaszewski, Michał Nesterowicz.

Marcin Ciszewski dokonał wielu nagrań CD, radiowych i telewizyjnych - m.in. płyta "¦więty Kazimierz Król Polski" A. Scarlattiego (¶wiatowe prawykonanie), została nominowana do nagrody Fryderyka w kategorii "Muzyka Dawna".
Artysta posiada bogaty repertuar. Wykonuje muzykę wszystkich epok, jednak specjalizuje się w wykonawstwie muzyki barokowej. Od lat współpracuje ze znakomit± organistk± Ew± B±k, z któr± prezentuje na licznych koncertach sakraln± muzykę wokaln±.
Marcin Ciszewski zajmuje się również prac± pedagogiczn± – w latach 2001-2012, był kierownikiem Chóru Akademii Morskiej w Gdyni i współtwórc± zespołu. Prowadził również swój autorski przedmiot fakultatywny “Impostacja głosu i kultura słowa mówionego” na Wydziale Przedsiębiorczo¶ci i Towaroznawstwa.

Od 2005 roku pracuje w Akademii Muzycznej w Gdańsku na Wydziale Wokalno-Aktorskim, gdzie uzyskał stanowisko adiunkta i stopień naukowy doktora sztuk muzycznych.

(akt. VII 2018)