Piotr Grajter - Bydgoszcz

Urodzony 24 lutego 1955 w Łodzi. Studia muzyczne odbył w Akademii Muzycznej w Łodzi uzyskując dyplom z gry organowej w klasie prof. M. Pietkiewicza (wyróżnienie 1980), teorii muzyki (wyróżnienie 1981), kompozycji w klasie prof. J. Bauera (1984). Studia podyplomowe uzupełniał w roku 1981/1982 w Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu u prof. Ernsta Ulricha von Kameke. Uczestniczył również w letnich kursach interpretacji organowej u J. E. Köhlera (Weimar 1978), M. Ślechty (Praga 1979) F. Peetersa (Mechelen 1982).
Koncertował w Belgii, Czechach, Danii, Francji, Mołdawii, Słowacji, Niemczech i Ukrainie, a także w wielu miastach w Polsce. Na jego repertuar koncertowy składają się utwory organowe od baroku po muzykę XX wieku.
Zatrudniony na stanowiskach: asystenta (1982), adiunkta(1987) i profesora (1998) w Akademiach Muzycznych w Łodzi i Bydgoszczy prowadzi wykłady z gry organowej, improwizacji organowej, realizacji basso continuo, literatury organowej i organoznawstwa. W jego klasach ukończyło studia 14 absolwentów (2 wyróżnienia), a trzech zostało laureatami ogólnopolskich konkursów organowych.
Jest autorem publikacji związanych z muzyką organową (Prace Specjalne Akademii Muzycznej w Gdańsku).
W latach 1978-1989 uprawiał też działalność twórczą - utwory organowe, kameralne i orkiestrowe. Od roku 1992 jest kierownikiem artystycznym Inowrocławskiego Festiwalu Organowego oraz konsultantem metodycznym w szkołach muzycznych II stopnia w Łodzi, Inowrocławiu i Częstochowie. Uhonorowany został nagrodami rektorskimi w Łodzi i Bydgoszczy, a także Odznaką "Zasłużony Działacz Kultury" oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

(akt. 2007 w/g www.amuz.bydgoszcz.pl)