Elżbieta Karolak - Poznań

W 1978 roku ukończyła studia w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (klasa organów prof. Romualda Sroczyńskiego) oraz na Uniwersytecie Poznańskim w 1974 roku (chemia).
Uczestniczyła w kursach pod kierunkiem prof. M. Slechty w Pradze i M.-C. Alain (St. Donat). Od 1992 roku. jest profesorem Akademii w Poznaniu, uczy też w szkołach muzycznych w Poznaniu. Jej wychowankowie i studenci są laureatami nagród na konkursach krajowych i zagranicznych.
Występowała na większości festiwali organowych w Polsce oraz w innych krajach Europy (Dania, Szwecja, Niemcy, Holandia, Belgia, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Łotwa, Rosja, Litwa) i w Stanach Zjednoczonych. Koncertuje także z córką Magdaleną (obój współczesny i barokowy) i synem Kamilem (skrzypce). Dokonała wielu nagrań płytowych na zabytkowych organach w Wielkopolsce.
Szczególnie chętnie wykonuje muzykę dawną na instrumentach z epoki oraz muzykę francuską epoki romantyzmu i współczesną. Bierze udział w międzynarodowym programie wymiany pedagogicznej profesorów wyższych uczelni Erasmus/Socrates (listopad 2006 - Hochschule für Musik Lübeck).
Współpracuje z orkiestrą i chórem Państwowej Filharmonii w Poznaniu, z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia i Telewizji „Amadeus".
Jest współorganizatorką Międzynarodowych Konkursów Organowych im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu (była jurorem na III Konkursie) oraz pomysłodawcą Koncertów Farnych organizowanych na rzecz renowacji zabytkowych organów F. Ladegasta w poznańskiej Farze. Jest też autorką publikacji na temat zabytkowych organów na Pomorzu i w Wielkopolsce, prowadzi audycje radiowe o muzyce organowej.
Elżbieta Karolak jest kierownikiem muzycznym Festiwalu Muzyki Pasyjnej i Paschalnej, organizatorem Staromiejskich Koncertów Organowych i Kameralnych w Poznaniu oraz członkiem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Poznańskiej Fary i Towarzystwa im. F. Nowowiejskiego. Pełni też funkcje organistki w poznańskiej kolegiacie farnej.

(akt. 2007 w/gwww.amuz.edu.pl/)