Jerzy Kukla - Lublin

Organista, organmistrz oraz organizator życia muzycznego.
Urodził się w Bielsku-Białej. Tutaj rozpoczął swoją edukację muzyczną w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II Stopnia im. St.Moniuszki. Początki gry organowej zdobywał u St.Prochownika i Wł.Szymańskiego.
W roku 1984 ukończył Państwowe Liceum Muzyczne im. F.Chopina w Krakowie w klasie organów M.Machury (dyplom z odznaczeniem), a następnie kształcił się w Akademii Muzycznej w Krakowie u prof. J.Grubicha i prof. M.Semeniuk-Podrazy. Ukończył również studia w klasie dyrygentury w Akademii Muzycznej w Katowicach.
W latach 1989-90 jako stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki odbył staż podyplomowy w Bratysławie w klasie organów prof. dr F.Klindy.
Brał udział w kursach mistrzowskich pod kierunkiem prof. M.Schneidera i prof. G.Litaize.
Koncertował we wszystkich ważniejszych ośrodkach muzycznych Polski oraz Austrii, Czech, Niemiec, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy i Włoch. W swoim dorobku ma 4 płyty CD, nagrane w Polsce i Słowacji.
Publikuje w "Ruchu Muzycznym" oraz bierze udział w sesjach muzykologicznych, zajmując się problematyką budownictwa organowego oraz polskiej muzyki organowej, której jest gorącym propagatorem.
Powołał do życia m. in. Sandomierskie Recitale Organowe, Bystrzańskie Recitale Organowe, Olkuskie Dni Muzyki Organowej, Międzynarodowe Festiwale "Organy Bielska-Białej" oraz "Muzyka na Zamku Bielskim".

Od roku 1994 prowadzi również działalność organmistrzowską. Jako organmistrz na swoim koncie zakończonych 60 prac. M.in.:
- 1996/97 organy w kościełach św. Rodziny oraz św. Józefa w Lublinie
- 1998 remont i konserwacja organów w Kazimierzu Dolnym
- 1999 odbudowa zniszczonych organów w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Winnicy (Ukraina)
- 2000 przebudowa organów w Katedrze w Łomży.
- 2002-2003 przebudowa organów chórowych w Katedrze Oliwskiej
- 2004 montaż organów mniejszych w Katedrze Oliwskiej

(akt. 2008)