Mariusz Ryś - Gdańsk

urodził się w Tarnobrzegu. Muzykolog, organista, menedżer kultury, absolwent muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie (pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Chwałka - muzykologia i Roberta Brodackiego - organy), tam też ukończył studia doktoranckie.
Uczestniczył w kursach mistrzowskich interpretacji muzyki organowej. Ma na swoim koncie liczne koncerty, jako solista i kameralista.
Jako organista towarzyszył Mszy św. odprawionej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Sandomierzu 12 czerwca 1999 r.
Sprawuje kierownictwo artystyczne Międzynarodowych Koncertów Organowych w Tarnobrzegu i Wieczorów Organowych w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu.
Wicedyrektor Tarnobrzeskiego Domu Kultury i  organista w Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej OO. Dominikanów w Tarnobrzegu. Członek Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Diecezji Sandomierskiej i wykładowca Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Sandomierzu.
Jest powoływany na konsultanta przy budowie nowych i konserwacji zabytkowych organów.
Za działalność artystyczną odznaczony w 2002 r. Dyplomem Honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego.
W 2008 r. otrzymał nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, oraz w 2009 roku został uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Tarnobrzeg za upowszechnianie kultury.
W bieżącym roku otrzymał tytuł "Zasłużony Tarnobrzeżanin", również w tym roku obchodzi 25-lecie pracy artystycznej.

(akt. VII 2018)